Keuren

All gangbare gasflessen, welke op de Europese markt gebruikt worden, kunnen wij (her)keuren en reviseren. Een groot deel van de keuringen kan worden uitgevoerd overeenkomst de delegatiebevoegdheid. Gasflessen welke buiten de scope van de delegatiebevoegdheid vallen, worden in samenspraak en onder toezicht van Lloyd’s Nederland B.V. gekeurd. Op verzoek kunnen er ook (her)keuringen worden uitgevoerd in samenwerking met andere toezichthouders.

Alle keuringen worden uitgevoerd in de goed geoutilleerde werkplaats in Veghel. De delegatiebevoegdheid biedt de mogelijkheid om de keuringen in samenspraak met de opdrachtgevers uit te voeren met als mogelijk resultaat een zeer korte levertijd. Niet alleen gasflessen kunnen worden gekeurd, ook bijvoorbeeld drukvaten voor luchtsystemen, cilinderpakketten, LPG tanks en buffercilinders.

ISO certificaat 2018-2021

Verhaaf_delegatie flessen certificaat 2018-2021